Tušíte, jakou cestu urazily potraviny, než se dostaly na váš stůl?

Tušíte, jakou cestu urazily potraviny, než se dostaly na váš stůl?

05. 05. 2021

Pestrý výběr potravin téměř ze všech koutů světa je velmi lákavý. Zvykli jsme si, že můžeme po celý rok ochutnávat např. zeleninu a ovoce, které se u nás nepěstují nebo jsou v našich končinách jen sezónní. Není ovšem dovoz některých surovin či výrobků přemrštěný? Nezatěžujeme svou volbou zahraničních produktů životní prostředí příliš?

Možnost zvolit si potraviny podle libosti je samozřejmě dobrá, ale je nutné dovážet suroviny nebo výrobky, kterých máme u nás dostatek? S náročnou logistikou souvisí nejen náklady na dopravu a skladování, ale také ekologická stopa, která se odvíjí od počtu najetých kilometrů.

Delší cesta = zhoršení životního prostředí i jiné standardy na kvalitu

Co má největší dopad na znečištění přírody v souvislosti s dovážením různých potravin nebo hotových produktů? Jejich typ, nebo samotná vzdálenost?

Z ekologického hlediska je u dovozu potravin nejzásadnější dovozová vzdálenost. Podstatný je totiž krátký dodavatelský řetězec. Tedy aby obchody odkupovaly výrobky z co nejbližšího okolí. Navíc v souvislosti s dovozem ze zemí 3. světa, tedy z ekonomicky zaostalejších, je možný výskyt nepovolených pesticidů, veterinárních léčiv v EU, těžkých kovů a případně dalších kontaminantů. 

U potravin dovážených z větší vzdálenosti, např. ze zámoří a z asijských zemí, zase můžeme předpokládat nárůst obalů, což bohužel přírodě rozhodně neprospívá.


V této sérii si můžete přečíst