Ochrana osobních údajů

Informace o Uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Státní zemědělský intervenční fond veškeré údaje získané od Uživatelů užívá výhradně pro vnitřní potřebu. Bez výslovného souhlasu Uživatelů nakládá Státní zemědělský intervenční fond s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů. Poskytnutím údajů vyslovuje Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem uplatnění práv a povinností, které Provozovateli vyplývají z č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č.128/2003 Sb. a ve znění zákona č. 85/2004 Sb., prováděcími právními předpisy ve formě nařízení vlády a dalších předpisů vymezujících působnost Provozovatele.