Vyznejte se v nejznámějších značkách kvality

Klasa

Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na tuzemském trhu s potravinami. Označuje výjimečně kvalitní produkty v porovnání s dalšími běžně dostupnými potravinami. Pomáhá tak s výběrem čerstvých, zralých potravin bez umělých náhražek nebo přidaných látek.

Výrobce musí prokázat výjimečné kvalitativní charakteristiky přihlášeného produktu hodnotitelské komisi - odbornému orgánu, který posuzuje podmínky pro udělení značky. Ministr zemědělství pak těmto potravinářským a zemědělským výrobkům uděluje značku KLASA na dobu tří let.

Výrobky označené logem KLASA podléhají kontrolám orgánů státní správy, tj. Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy (SVS). Ty kontrolují jak všeobecné požadavky potravinového práva, tak dodržení pravidel pro udělení značky KLASA, například mimořádnou kvalitu, složení nebo chuť. Podle statistik SZPI jsou nedostatky u oceněných potravin zjišťovány jen zcela výjimečně. Nicméně pokud jsou zjištěny, je takovým potravinám příslušné označení kvality následně odebíráno.

Kompletní výčet oceněných produktů najdete na eklasa.cz.

Regionální potravina

Logo Regionální potravina naleznete na výrobcích, které jsou  jedinečné svým tradičním složením nebo recepturou. Podporuje tak domácí producenty lokálních potravin a motivuje zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců.

Každoročně je pořádáno 13 krajských soutěží. Oceněny mohou být vždy pouze ty produkty, jejichž výrobci prokáží využití tradiční receptury nebo specifické suroviny typické pro daný kraj. Nejlepším produktům vyrobeným z místních surovin uděluje ministr zemědělství na čtyři roky značku Regionální potravina. Výrobky označené logem Regionální potravina podléhají kontrolám orgánů státní správy, tj. Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy (SVS). Ty kontrolují jak všeobecné požadavky potravinového práva, tak dodržení pravidel pro udělení značky Regionální potravina.

Podle statistik SZPI jsou nedostatky u oceněných potravin zjišťovány jen zcela výjimečně. Nicméně pokud jsou zjištěny, je takovým potravinám příslušné označení kvality následně odebíráno.

Kompletní výčet oceněných produktů najdete na regionalnipotravina.cz.

BIO - Produkt ekologického zemědělství

Značení logem biozebry je certifikovaný systém hospodaření podložený národní legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologického zemědělství. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

Více se dozvíte na myjsmebio.cz.

BIO - Ekologická produkce

Značení logem biolistu je certifikovaný systém hospodaření podložený evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Více se dozvíte na myjsmebio.cz.

Zaručená tradiční specialita (ZTS)

Označení výrobků logem Zaručená tradiční specialita zdůrazňuje jejich tradiční výrobní postup nebo složení, které se dědí z generace na generaci. Není spojeno s konkrétní zeměpisnou oblastí a samotná výroba může probíhat kdekoli.

Výrobci či pěstitelé z celé Evropské unie předkládají žádost o označení vždy ve svém členském státě, samotné rozhodnutí má již na starosti Evropská komise. Po ověření žádosti a tradičních postupů či složení je výrobek zapsaný jako ZTS chráněn před paděláním a zneužitím.

Výrobky označené logem ZTS podléhají pravidelným kontrolám dodržování specifikací. Tyto kontroly provádí orgány státní správy, v České republice to jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa.

Česká republika má v současné době zaregistrována tato označení:

Liptovská saláma/Liptovský salám, Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma, Spišské párky, Tradiční Špekáčky/Tradiční Špekáčky, Pražská šunka.

Chráněné označení původu (CHOP)

Chráněné označení původu je udělováno výrobkům s vlastnostmi specificky spjatými s oblastí jejich produkce. Chrání tak jejich název odkazující na specifickou zemědělskou oblast a propaguje jejich jedinečnost.

Výrobci či pěstitelé z celé Evropské unie předkládají žádost o označení vždy ve svém členském státě, samotné rozhodnutí má již na starosti Evropská komise. Označeny tímto logem mohou být potraviny a zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, jejichž všechny části výroby, zpracování a přípravy musejí probíhat v konkrétním regionu.

Výrobky označené logem CHOP podléhají pravidelným kontrolám dodržování specifikací. Tyto kontroly provádí orgány státní správy, v České republice to jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa.

Žádosti – uznané i ty ve fázi posuzování - lze naleznout v „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“. Česká republika má v současné době zaregistrována tato označení:

Všestarská cibule, Chamomilla bohemika, Český kmín, Nošovické kysané zelí, Pohořelický kapr, Žatecký chmel.

Chráněné zeměpisné označení (CHZO)

Logo Chráněné zeměpisné označení je udělováno výrobkům, jejichž název je spjatý s určitou oblastí či názvem regionu a jejichž kvalitu lze tomuto původu přičíst.

Výrobci či pěstitelé z celé Evropské unie předkládají žádost o označení vždy ve svém členském státě, samotné rozhodnutí má již na starosti Evropská komise. Označeny tímto logem mohou být potraviny a zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, jejichž alespoň jedna fáze výroby, zpracování nebo přípravy probíhá v daném regionu. Výrobek zapsaný jako CHZO je chráněn před paděláním a zneužitím.

Výrobky označené logem CHZO podléhají pravidelným kontrolám dodržování specifikací. Tyto kontroly provádí orgány státní správy, v České republice to jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa.

Žádosti – uznané i ty ve fázi posuzování - lze naleznout v „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“. Česká republika má v současné době zaregistrována například tato označení:

Český modrý mák, Olomoucké tvarůžky, Jihočeská Niva, Mariánskolázeňské oplatky, České pivo, Hořické trubičky, Pardubický perník, Třeboňský kapr, Štramberské uši, Českobudějovické pivo, Valašský frgál, Karlovarské oplatky, nebo Chelčicko-Lhenické ovoce.