Jak se zorientovat ve značkách kvality potravin?

Jistě jste zaregistrovali, že se na obalech potravin objevují určitá loga, tzv. značky kvality. K čemu tato loga slouží? Odpověď je prostá. Tímto způsobem se označují výrobky, které splňují přísné kvalitativní parametry pro užívání daných log. Pokud tedy toužíte stravovat se kvalitními potravinami a nechcete v obchodě strávit hodiny času jenom tím, že budete pečlivě zkoumat složení každého výrobku, můžete se orientovat podle značek kvality, díky nimž nemůžete vybrat špatně. Značky kvality vám tedy v mnohém usnadňují a urychlují výběr potravin a surovin. O jaké se konkrétně jedná?

Značení potravin lze rozdělit do čtyř základních kategorií:

  • Kvalitní potraviny na národní úrovni (KLASA)
  • Kvalitní potraviny na regionální úrovni (Regionální potravina)
  • Produkty ekologického zemědělství – biopotraviny z ČR a EU (BIO Produkt ekologického zemědělství a Evropské logo pro ekologickou produkci)
  • Potraviny opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů (Chráněné označení - ZTS, CHZO, CHOP)

V následujících řádcích vám pomůžeme objasnit, co přesně dané logo kvality symbolizuje a co vám současně zaručuje.

O značce „Klasa“

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech více než tisíc produktů od přibližně dvou set českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.eklasa.cz

O značce „Regionální potravina“

Již sedmým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé mohou zatím vybírat z celkem 557 oceněných produktů. Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje. Další informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na stránkách www.regionalnipotravina.cz.

O značce „BIO Produkt ekologického zemědělství“

Národní grafický znak pro biopotraviny, nazývaný díky proužkům „biozebra“, je doplněný nápisem „Produkt ekologického zemědělství“. V naší zemi slouží jako ochranná známka pro označení biopotravin a bioproduktů. Aby mohly produkty toto označení získat, musí pro ně být vystaven platný certifikát, který potvrzuje, že byly prověřeny některou z kontrolních organizací, které pověřuje Ministerstvo zemědělství. Jedná se sice o české národní logo, ovšem tímto znakem nemusí být označeny jenom potraviny s původem v naší zemi. Logo pro ekologickou produkci (BIO) označuje produkty původem z ekologických farem, které při rostlinné produkci nepoužívají chemické pesticidy, minerální dusíkatá hnojiva a zároveň byly vypěstovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. V živočišné produkci pak tyto farmy zohledňují životní potřeby chovaných hospodářských zvířat a zajišťují jim nadstandardní podmínky zejména povinným poskytnutím výběhů a pastvy, kvalitního ekologického krmiva a dostatečného životního prostoru.

O značce „Evropské logo pro ekologickou produkci“

Evropské logo pro ekologickou produkci je na rozdíl o předchozí „biozebry“ značením nadnárodním. Konkrétně se jedná o značení stanovené předpisy Evropské unie. Musí ji mít na svém obale každý produkt, který nese ve svém názvu slovní označení odkazující na ekologický způsob produkce (BIO, EKO, ORGANIC) a zároveň musí být kromě loga uveden i kód kontrolní organizace, která zkontrolovala plnění pravidel a země původu zemědělských surovin. Odkazy na ekologický způsob produkce smí však být označen pouze produkt, který splňuje veškerá pravidla pro ekologickou produkci v rámci EU. Některé příklady těchto pravidel jsou zmíněny v textu výše – u značky „BIO Produkt ekologického zemědělství“. Pro úplnost ještě dodejme, že u biopotravin s původem mimo naši zemi je označení „biozebra“ povinné pouze v tom případě, kdy byla biopotravina certifikována některou z českých kontrolních organizací. Na dovezených biopotravinách tedy v určitých případech být nemusí.

O značce „Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP)“

Jedná se o značení Evropské unie. Funguje už téměř 25 let. Důvodem vzniku byla mj. i ochrana produktů před jejich paděláním. Týká se to následujících značek:

Zaručené tradiční speciality (ZTS)

jedná se o označení zemědělského produktu či potraviny, které mají zvláštní povahu uznávanou EU. Musí se tedy nějakým způsobem odlišovat od ostatních výrobků nebo potravin stejného druhu a kategorie. Např. Spišské párky a Liptovský salám.

Chráněné označením původu (CHOP)

některé zemědělské produkty nebo potraviny mají dány své vlastnosti a kvalitu převážně prostředím, v němž jsou chovány nebo pěstovány. Zároveň jsou na tomto místě vyráběny, zpracovávány a připravovány. Díky této specifičnosti získají ocenění známkou CHOP. Např. Pohořelický kapr a Žatecký chmel.

Chráněné zeměpisné označení (CHZO)

velmi podobné předchozímu případu (CHOP), akorát to není tak přísné, protože se na určitém území nemusí daný výrobek kompletně zpracovávat. Stačí tedy, aby se tam prováděla jen některá z fází výrobního procesu (příprava, výroba nebo zpracování).  Např. Olomoucké tvarůžky a Hořické trubičky.

 

Víme, že občas není snadné vyznat se v potravinách a najít ty opravdu kvalitní. Portál Akademie kvality Vám pomůže zorientovat se ve složení a porozumět výrobě, složení a původu potravin.

Co najdete na webu Akademie kvality?

Poznejte kvalitu

Prostřednictvím článků postupně odhalíme několik témat, na kterých názorně vysvětlíme všechny potřebné informace tak, abyste si v obchodě vždy dokázali vybrat to nejlepší.

Recepty

Součástí kvalitního stravování je samozřejmě i domácí vaření a správné využití nakoupených surovin a proto na Akademii kvality najdete i sekci s recepty, díky které vám ukážeme užitečné tipy do kuchyně.

Galerie

S týmem Akademie kvality a maskotem Klasáčkem za vámi vyjíždíme do všech koutů Čech a Moravy s ochutnávkami, soutěžemi a kuchařskými show. V naší galerii najdete foto reportáže a videa z těchto akcí.

Soutěže

Na Akademii kvality můžete soutěžit nebo využít svoje vědomosti o kvalitě potravin při vyplňování kvízů. Otestujte, kolik jste se toho o kvalitních potravinách naučili!