Klíč ke kvalitním potravinám? Lokálnost a čerstvost

Klíč ke kvalitním potravinám? Lokálnost a čerstvost

21. 04. 2021

Na čem si nejvíce pochutnáte? Obecně na potravinách, které se dostanou na váš stůl téměř hned po sklizni nebo z výroby. Co nejrychlejší přesun od výrobce k prodejci může zaručit svěží chuť i vůni. A navíc se díky menší uhlíkové stopě tolik nezatěžuje životní prostředí. S transportem produktů jsou totiž spojeny značné náklady na způsob dopravy i celkově náročnější logistiku.

Víte, co čeští spotřebitelé považují za hlavní ukazatele určující kvalitu potravin? Čerstvost a složení, jak prozradil průzkum agentury STEM/MARK z roku 2020. Tento názor vloni zastávalo celých 62 % dotázaných oproti 54 % v roce 2018. Mezi dalšími vlastnostmi, které jsou klíčové pro nákupní rozhodování Čechů, jsou informace o zemi původu a o výrobci.

„Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelně kontroluje potraviny oceněné značkami kvality KLASA a Regionální potravina. Tyto kontroly provádí SZPI již 18. rokem a výsledky každoročně ukazují na velmi vysoký standard jakosti těchto potravin. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin, když při kontrolách v posledních letech vyhověly všechny vzorky, resp. v některých letech nevyhověly jen velmi nízké jednotky vzorků. U ostatních kategorií potravin inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků,“ uvádí mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.  

Co může hrozit u dovážených potravin?

Přestože by měly potraviny dodávané do obchodů splňovat určitá pravidla, ne vždy si na nich pochutnáme tak, jak očekáváme. Více se to týká výrobků nebo surovin ze zahraničí, protože samotný transport nebo rozdílné místní požadavky a zvyky ovlivňují jejich finální kvalitu.

U dovážených potravin ze třetích zemí hrozí např. přítomnost nepovolených pesticidů, nepovolených veterinárních léčiv v EU, těžkých kovů, případně dalších kontaminantů, nebo třeba zavlečení nepůvodních druhů hmyzu. Je logicky dobrou volbou nezapomínat na naše lokální potraviny, a to nejen na ovoce nebo zeleninu, ale také třeba na masné a mléčné výrobky.


V této sérii si můžete přečíst