6 mýtů o mléce

6 mýtů o mléce

07. 09. 2016

V předchozím článku jsme hovořili o prospěšnosti mléka pro náš organismus. Co vše obsahuje a jak nám to prospívá. Nyní se podíváme na negativní tvrzení, která jste jistě zaslechli a uvedeme si je na pravou míru.

 1. Do trvanlivého mléka se přidávají konzervační látky – MÝTUS
  Jeden z nejčastějších omylů, co si lidé myslí o trvanlivém mléce. Jeho trvanlivosti je dosaženo pouze díky vysokému teplotnímu záhřevu, neboli UHT – Ultra Hight Tempersature (135 °C po dobu 1 - 2 sekundy) - a následnému aseptickému balení. Svou roli v trvanlivosti hraje i specifické složení obalu, jenž brání přístupu světla a vzduchu. Totéž platí u mléka pasterizovaného (ošetřeném pasterací - zahřátí alespoň na teplotu 85 °C po dobu několika sekund), u něhož je kratší doba trvanlivosti způsobena ošetřením při nižší teplotě.
 2. Trvanlivé mléko je méně výživné než čerstvé - MÝTUS
  Rozdíl v obsahu bílkovin, vitamínů a minerálů mezi čerstvým a trvanlivým mlékem je zcela minimální, protože tepelné ošetření trvanlivého mléka způsobí ztrátu zmiňovaných látek max. o 10 %.
 3. Mléko zahleňuje – MÝTUS
  Po požití mléka sice můžete pociťovat v ústech a hltanu jemný povlak, ten je však tvořen mléčným tukem. Nejedná se tedy o žádný hlen. V minulosti se této vlastnosti mléka využívalo při léčbě zánětlivých onemocnění trávicího traktu.
 4. Hodně lidí mléko špatně tráví – MÝTUS
  Za tímto tvrzením může být čínská medicína. V Asii je sice vysoký podíl populace, která nesnáší mléčný cukr (laktózu), protože historicky nechovali dobytek. Jenže Češi jsou z minulosti zvyklí mléko pít. „Laktózová intolerance" se v naší populaci vyskytuje v průměru jen u 8-10 % osob.
 5. Mléko obsahuje hormony a antibiotika – MÝTUS
  Bylo dokázáno, že mléko krav léčených antibiotiky neobsahuje ani stopy těchto látek. Přítomnost hormonů v kravském mléce odborníci nepopírají, ale jedná se o tak nepatrné množství, že na nás nemá žádný vliv.
 6. Mléko z obchodu je ředěné vodou – MÝTUS
  Toto mléko je ošetřováno v souladu s potravinářskými standardy: obsah jednotlivých složek mléka je dán potravinářskými normami pro jednotlivé stupně odstředění (plnotučné 3,5 %, polotučné 1,5 %, odstředěné 0,5 %).

V této sérii si můžete přečíst