Historie Pražské šunky

Historie Pražské šunky

23. 11. 2016

Věděli jste, že Pražská šunka pochází historicky opravdu z Prahy? Prošla si různými obměnami. Recept ani název nebyl chráněn, tak ji tuzemští i zahraniční zpracovatelé masa upravovali dle svých chutí a požadavků.

Názvem „Pražská šunka“ se již od 60. let 19. století označuje jeden z nejznámějších potravinářských výrobků, který má původ u nás, zejména v Praze. Údajně ji začal vyrábět řezník a uzenář František Zvěřina. Na úroveň průmyslové výroby přivedl Pražskou šunku pan Antonín Chmel, který založil svoji firmu v Praze U Zvonařky v roce 1879. Po Praze se její výroba rozšířila do dalších českých měst. Díky její jedinečné chuti slavila úspěch nejen v Evropě, ale i v zámoří. Oblíbenou delikatesu dnes můžete ochutnat ve třech variantách.

Pražská šunka na kosti
Pražská šunka na kosti se od ostatních šunek na kosti odlišuje zejména způsobem výběru a opracování základní suroviny. Dalším charakteristickým znakem je rovněž poměr při výrobě použitých vepřových kýt a láku, který umožňuje dosažení obsahu čistých svalových bílkovin v hotovém výrobku na úrovni odpovídající kategorii šunek nejvyšší jakosti. Výrobní postup navíc zahrnuje teplené opracování a zauzení, čímž se Pražská šunka na kosti také odlišuje od celé řady tradičních sušených šunek na kosti. 

Pražská šunka bez kosti
Pražská šunka bez kosti se od ostatních masných výrobků této kategorie odlišuje zejména způsobem výroby, přičemž se jedná o šunku nejvyšší jakosti vyrobenou z vykostěných vepřových kýt nebo z šálů vepřové kýty, která je po tepelném opracování zauzena. Významným charakteristickým znakem výrobku je rovněž přítomnost dekorativního povrchového krytí, které je tvořeno tenkou vrstvou sádla nebo též sádla s kůží. Odlišujícím prvek je také typický vejčitý, případně oválný tvar hotového výrobku. 

Pražská šunka - konzerva
Pražská šunka – konzerva se od ostatních masných výrobků odlišuje zejména použitými surovinami, přičemž se jedná o šunku nejvyšší jakosti vyrobenou z očištěných šálů vepřové kýty, které jsou vcelku nebo nahrubo mělněné. Dalším charakteristickým znakem je rovněž přítomnost aspiku v tenké vrstvě mezi šunkou a obalem. Co ovšem činí tuto šunku rozpoznatelnou od ostatních masných konzerv, je typický vejčitý tvar plochého obalu. 

Chcete se dozvědět více o šunkách? Podívejte se na naše edukativní video o šunce. A přečtěte si o nich i v dalších článcích.