Chléb aneb špetka z jeho historie

Chléb aneb špetka z jeho historie

24. 03. 2017

Víte, kde má u nás tak oblíbený chléb své kořeny? Jaké jsou počátky jeho výroby? Kde byla objevena nejstarší pec na pečení chleba u nás a z jaké doby pochází? A proč vůbec nazýváme jednu ze stěžejních potravin „chléb“?

Počátky vzniku chleba spadají do období neolitu, tedy až 10 000 let př. n. l. Člověk nejprve sbíral a jedl zrna, pak si je díky ohni mohl i opražit. Následovalo drcení obilných zrn v hmoždíři a primitivních mlýncích, z čehož se připravila kaše. Ze směsi se pak daly na rozpálených kamenech upéct placky. Různé přípravy a typy chleba si v minulosti vyráběly všechny vyspělé kultury – Egypťané, Řekové, Féničané, Židé apod. Na našem území byla nejstarší pec na pečení chleba objevena v Bylanech u Olomouce. Předpokládá se, že pochází z období 4 800 - 4 600 př. n. l. 

V současné době se u nás denně upeče cca 1 milion kusů chleba. Ročně to činí okolo 300 tisíc tun. Co chléb, to originál. Na našem trhu působí okolo 700 pekáren. Nabídka chlebového sortimentu je u nás jedna z nejpestřejších v Evropě. Chléb se prodává nejen v supermarketech, ale i ve zhruba 2 500 specializovaných pekařských prodejnách. Zákazník si může vybrat chléb dle svých chuťových a zdravotních preferencí. Pokud vám některý zachutná, požadujte po obchodnících, aby jej objednali od výrobce – rádi vám vyhoví.

A proč se vůbec chlebu říká „chleba“? Nejspíše se jedná o původ v pragermánském slovu „hlaiba“, které se za století vyvinulo na náš tradiční „chléb“, resp. „chleba“.

Zhlédněte také naše edukativní video o chlebu. V průběhu března uveřejníme další články, ve kterých se dočtete o chlebu ještě více. Samozřejmě vám při výběru napomohou značky kvality. Nejznámější jsou Klasa či Regionální potravina.