Jak se mošty vyrábí?

Jak se mošty vyrábí?

08. 09. 2020

Pokud bydlíte na malém městě nebo na vesnici, nejspíše máte v blízkém okolí nějakou moštárnu. Tam donesete jablka a necháte je vylisovat. Za chvíli už odcházíte s pár litry osvěžující jablečné šťávy, kterou musíte do pár dnů spotřebovat, což není problém. Jak se ovšem vyrábí mošty „ve velkém“? Je třeba nějakého speciálního ošetření, postupu, či technologie?

V našich obchodech najdete ovocné šťávy jedno- i vícedruhové. Volba odrůdy záleží na výrobci i chuťových preferencích konzumentů. Má zásadní vliv na chuť i vůni finálního produktu. Do moštů se může zpracovat i ovoce, které je příliš malé, nebo svým tvarem nevhodné pro přímý prodej.  

„Při výrobě ovocných šťáv se oprané ovoce nadrtí a následně se lisuje. Vzniklá šťáva se pak může čiřit a filtrovat. Údržnost moštu je pak zajištěna ošetřením teplem, tzv. pasterací, nebo je možné využít moderních metod, jako je paskalizace (působení vysokého tlaku). Při průmyslové výrobě se mohou pro zvýšení výtěžnosti při lisování používat i enzymy, které pomáhají rozrušit rostlinná pletiva, díky čemuž se z ovoce snáze uvolní šťáva. Jedná se o látky pomocné, které se poté ve výrobku nenacházejí,“ popisuje proces výroby moštů doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., vedoucí Ústavu konzervace potravin, VŠCHT Praha.