Je libo mošt z ovoce, nebo z koncentrátu?

Je libo mošt z ovoce, nebo z koncentrátu?

14. 09. 2020

Zkoumáte někdy etikety výrobků? Pokud ano, mohli jste si všimnout, že jsou některé ovocné šťávy vyrobené z koncentrátu. Co si pod tím vůbec můžeme představit? Proč se všechny mošty přímo nelisují z ovoce? A jsou tyto nápoje méně kvalitní?

„Aby se ušetřily finance při transportu ovocných šťáv, je možné vyrobit šťávu naředěním ovocného koncentrátu. Ovocný koncentrát se získává z ovocné šťávy odpařením vody na odparkách. Musí se ovšem ředit tak, aby výsledná šťáva odpovídala svými parametry původní, nekoncentrované šťávě. Kvality výrobky tedy zůstávají zachovány. Sledujte etiketu, kde to musí být zmíněno,“ objasňuje doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., vedoucí Ústavu konzervace potravin, VŠCHT Praha.