Značky kvality KLASA a Regionální potravina bodují v kontrolních akcích

Značky kvality KLASA a Regionální potravina bodují v kontrolních akcích

31. 01. 2024

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) pravidelně kontrolují potraviny oceněné značkami kvality již přes 20 let a výsledky inspekcí stabilně potvrzují nejvyšší jakost tuzemských potravin, které se mohou pyšnit označením KLASA a Regionální potravina.

Výsledky za rok 2023 opět potvrdily velmi vysokou jakost a bezpečnost oceněných potravin, které dle kontrol vykazují výrazně nižší problematičnost z hlediska podílu nevyhovujících vzorků ve všech hodnocených parametrech oproti jiným sledovaným potravinám.

V loňském roce bylo hodnoceno 183 šarží potravin oceněných značkou kvality KLASA, z nichž všechny vzorky vyhověly jakostním požadavkům i právním předpisům ve všech sledovaných parametrech.

V případě značky Regionální potravina bylo hodnoceno 80 šarží z nichž pouze 2 šarže nevyhověly požadavkům právních předpisů.

Potraviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina musí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající z podmínek pro používání značky kvality. Pravidelné kontroly se tak zaměřují nejen na všeobecné požadavky potravinového práva, ale i na dodržení pravidel pro udělení značky (např. o vyšší podíl masa u masných výrobků, přísnější regulace v používání sladidel, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti a konzistence potraviny, jedinečnost z hlediska tradičního složení či receptury atd.)

Podle statistik SZPI jsou nedostatky u oceněných potravin zjišťovány jen zcela výjimečně. Nicméně pokud jsou zjištěny, je takovým potravinám příslušné označení kvality následně odebráno, tudíž účel značek jako záruky ukazatelů kvality zůstává zachován.