Naučte se číst kódy

Naučte se číst kódy

Byli jste někdy překvapeni z toho, že se liší informace o vejcích na jejich obalu od těch, které jsou přímo na kódu skořápky? Hned si vysvětlíme, proč tomu tak je. Zároveň si ujasníme, co na vejce jednotlivé kódy prozradí.

Kódy na obalu vajec a na jejich skořápce nelze slučovat. Každý má totiž úplně jinou funkci. Pokud tedy nalezneme na obalu zkratku CZ, znamená to, že byla vejce tříděna a balena v České republice. Z této informace není ale možné odvodit, odkud vejce pochází.

„Zemi původu vajec je možné nalézt v povinném kódu producenta vytištěného přímo na vejci. Kód producenta, který je uveden na skořápce vajec, je také na balení vajec vysvětlen – většinou na vnitřní straně víčka,“ upozorňuje Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., VŠCHT, Ústav analýzy potravin a výživy.

Jak číst kód ze skořápky
Určitě jste zaregistrovali kódy, které se nacházejí přímo na vejci. Co přesně tyto údaje znamenají? Uveďme si konkrétní příklad – kód 1CZ7601. První číslo – zde č. 1 – označuje metodu způsobu chovu nosnic. 1 – vejce nosnic z chovu ve volném výběhu 2 – vejce nosnic z chovu v halách 3 – vejce nosnic z chovu v klecích 0 – vejce nosnic z chovu v ekologickém zemědělství (BIO) Další dvě písmena jsou zkratkou pro zemi, odkud vejce skutečně pochází („CZ“ – Česká republika, „SK“ – Slovensko, „LV“ – Lotyšsko, „PL“ – Polsko, „DE“ – Německo, „NL“ – Nizozemsko, „ES“ – Španělsko apod.). Čísla za písmeny zase označují registrační čísla chovu. Více najdete zde www.mtd-ustrasice.cz/vyhledavani.

Hmotnostní skupiny vajec
Na obalech vajec najdeme i písmeno symbolizující jejich velikost – dělení je podobné jako u oblečení. „S“ představují nejmenší vejce, „XL“ ta největší. V obchodech se nejčastěji setkáváme s velikostmi „M“ a „L“. Jak je to ovšem s jejich hmotností?

  • XL – velmi velké vejce, hmotnost nad 73 gramů 
  • L – velké vejce, hmotnost od 63 do 73 gramů 
  • M – středně velké vejce, hmotnost od 53 do 63 gramů 
  • S – malé vejce, hmotnost méně než 53 gramů
Značky kvality Klasa, BIO Produkt ekologického zemědělství či nadnárodní Ekologická produkce vám napomohou při výběru přímo v obchodě. Více o dalších zajímavých potravinách si přečtete na našem webu Akademie kvality anebo v sekci recepty naleznete různé nápady na přípravu pokrmů.