Jak soutěžit: Nakupte 3 produkty s logem Klasa, Regionální potravina nebo Bio,
zaregistrujte si účtenku a vyhrajte jeden z devíti stylových grilů
a dalších devět set devadesát cen.

Otázky a odpovědi

JAKÁ LOGA JSOU DO SOUTĚŽE ZAPOJENA?

Soutěže se můžete zúčastnit se zakoupenými potravinářskými produkty s těmito logy kvality: Klasa, Regionální potravina, Bio Produkt ekologického zemědělství - tzv. „biozebra“ a Ekologická produkce - tzv. „bio list“.

MOHU SE PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE S LIBOVOLNÝM FORMÁTEM ÚČTENKY?

Soutěžní účtenka musí být vystavena strojově, resp. vytištěna pokladnou (nelze uznat ručně vyhotovený účetní doklad) a musí obsahovat čitelné informace spočívající v datu a čase uskutečnění soutěžního nákupu, názvu a ceně soutěžních výrobků, identifikačních údajích prodávajícího a v čísle účtenky. Soutěžní účtenka nesmí být poškozena.

Další časté dotazy

Vylosovaní soutěžící:


Přehled vylosovaných soutěžících za 1. týden naleznete ZDE

Dle pravidel soutěže, odst. 6 Doručení výher, budou tito vylosovaní mailem požádáni o sdělení korespondenční adresy a telefonního čísla a k doložení scanu/fotografie soutěžní účtenky. Dle pravidel soutěže mají povinnost odpovědět na tuto výherní zprávu do 7 kalendářních dnů od odeslání výherní zprávy.  Po prověření úplnosti odpovědi s nimi bude domluveno předání/zaslání výhry.

Dovolujeme si upozornit, že dle pravidel soutěže v případě nedoručení všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v odpovědi na výherní email v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžní registrace) se vylosovaný nestává výhercem a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším využití vč. dolosování náhradníka.

Výherci:


V případě nejasností se obraťte na infolinku soutěže soutez@akademiekvality.cz.

Úplná pravidla soutěže (.pdf)