10 nejběžnějších potravin na pranýři: klobásy

10 nejběžnějších potravin na pranýři: klobásy

Jak poznat kvalitní klobásy? Platí, že kvalitní klobásy obecně obsahují vysoký podíl kvalitního masa, optimální podíl tuku a co nejméně přídatných látek.

Všechny tyto aspekty by se spolu s recepturou měly pozitivně odrazit v příjemné chuti, vůni i konzistenci. Maso a masné výrobky, mezi které se klobásy řadí, charakterizuje vyhláška č. 69/2016 Sb. Vyhláška řeší Ostravskou a Dunajskou klobásu, u nichž stanovuje minimální množství masa v nich obsažených, u ostatních klobás již ne. Konkrétní požadavky na klobásy legislativa nestanovuje, záleží proto na výrobcích, z jakých surovin klobásy vyrábí. Na etiketě musí být vždy uvedeno složení, výživové údaje a informace, do jaké skupiny daný masný výrobek patří. Může se jednat o masný výrobek tepelně opracovaný, tepelně neopracovaný, trvanlivý tepelně opracovaný nebo trvanlivý fermentovaný. S výjimkou tepelně neopracovaného, který je nutné před konzumací ještě opéct nebo uvařit, je možné ostatní výrobky po nákupu ihned konzumovat.

V této sérii si můžete přečíst